8 października

Światowy Dzień Biometrii

Dzień Biometrii, to wpisana do kalendarza wydarzeń nowa data mająca na celu propagowanie biometrii jako stałego elementu przyszłości. Co roku wydarzenie przypada na 8 października. Tegoroczne obchody Dnia Biometrii w postaci wieloboszarowej debaty z udziałem naukowców, przedsiębiorców oraz studentów odbędą się w budynku Barbary (Wrocław, ul. Świdnicka 8B), ale dzięki transmisji online uczestniczyć w nich może każdy – z dowolnego miejsca na świecie.

 

2021
8 października
BarBara
Świdnicka 8B, Wrocław
online
biometricsday.com
wydarzenie
10:00 - 14:00
Światowy dzień biometrii

Dzień Biometrii organizowany jest we Wrocławiu – stolicy Dolnego Śląska, ale uczestniczyć w wydarzeniu może każdy z dowolnego miejsca na ziemi. Dzień Biometrii to przestrzeń do dyskusji oraz szansa na przybliżenie zagadnień, możliwości i rozwiązań jakie dostarcza wykorzystywanie biometrii i nowych technologii w codziennym życiu, między innymi dzięki wieloobszarowej debacie z udziałem naukowców, przedsiębiorców i miłośników rozwiązań biometrycznych.

Edukacja
dostęp do wiedzy z zakresu biometrii i możliwości jej wykorzystania
Paneliści
naukowcy i eksperci dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem
Transmisja on-line
możliwość obchodów Światowego Dnia Biometrii z każdego miejsca na ziemi
Networking
możliwość nawiązania nowych znajomości biznesowych
Jak będą wyglądały obchody
Inauguracja powstawania Stowarzyszenia Global Biometrics Council

Global Biometrics Council to powstające Stowarzyszenie zrzeszające naukowców, ekspertów oraz pasjonatów biometrii, nowych technologii i cyberbezpieczeństwa.

Zaproszenia do członkostwa honorowego Stowarzyszenia Global Biometrics Council

Global Biometrics Council to powstające Stowarzyszenie, o którym usłyszycie po raz pierwszy na Dniach Biometrii i do którego zostaną zaproszeni przyszli członkowie honorowi.

Panele dyskusyjne

Trzy panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, naukowców i przedsiębiorców w tematyce biometrii, cyberbezpieczeństwa i nowych technologii.

O czym będziemy rozmawiać
Biometria
Trendy przyszłości
Nowe technologie
.
Cyberbezpieczeństwo
Sztuczna Inteligencja
Identyfikacja
Poznaj naszych prelegentów
Jan Szajda
Prezes IDENTT

Jan Szajda – współwłaściciel oraz CEO w IDENTT – spółce oferującej rozwiązania w zakresie weryfikacji dokumentów oraz tożsamości przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w tym Deep Learning. Głównymi obszarami zainteresowania są: bezpieczeństwo informacji oraz usługi zaufania, w szczególności elektroniczne metody uwierzytelniania i autoryzacji, także z wykorzystaniem biometrii. Absolwent Politechniki Wrocławskiej wydziału Podstawowych Problemów Techniki specjalność Computer Security.

Krystian Kulczycki
Prezes PayEye

Prezes i współwłaściciel firmy PayEye. Doświadczony manager i specjalista w zarządzaniu bankami i instytucjami finansowymi.  Sam z branżą finansową związany jest od przeszło dwóch dekad. Zasiadał w zarządach m.in. Polskiego Towarzystwa Finansowego, PTF Banku, Santander Consumer Banku oraz Eurobanku.

Maciej Potocki
Prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, na którym zdobył tytuł magistra inżyniera zarządzania systemami finansowym. Ukończył też interdyscyplinarne, podyplomowe studia Executive MBA. Przez lata związany z Urzędem Miejskim Wrocławia, gdzie jako współpracownik prezydenta miasta, był odpowiedzialny za nadzorowanie kilkunastu wydziałów, m.in.: Biura Nadzoru Właścicielskiego, Biura Prezydenta, Biura Współpracy z Zagranicą, Biura Promocji Miasta, Biura Rady Miejskiej, Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Biura Prasowego (Wydziału Komunikacji Społecznej), Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Zespołu Audytu Wewnętrznego oraz Zespołu Zarządzania Projektami. W 2012 roku został powołany na stanowisko prezesa zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego.

dr Adam Porębski
kompozytor, Prodziekan Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

Absolwent, a obecnie prodziekan na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W 2016 roku otrzymał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych. Dorobek twórczy Adama Porębskiego zawiera ponad 70 kompozycji, wykonywanych w wielu krajach Europy, USA i w Australii, oraz obejmuje różnorodne gatunki i formy muzyki instrumentalnej, wokalnej i elektroakustycznej. Laureat 9. edycji Programu MOZART – stworzenie innowacyjnego systemu spersonalizowanego sygnału dźwiękowego z wykorzystaniem cyfrowej identyfikacji i konwersji danych biometryczych tęczówki oka. W 2020 roku został odznaczony Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

dr Artur Rot
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr Artur Rot, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na której to Uczelni pełni funkcję Kierownika Katedry Systemów Informacyjnych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych w organizacjach gospodarczych, a w szczególności odnoszą się do zagadnień związanych z Industry 4.0, bezpieczeństwem systemów informatycznych, technologii blockchain, Internetu rzeczy, rozwiązań cloud computing i wirtualizacji zasobów IT. Członek zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE) (2006-2014), pełnomocnik JM Rektora w Radzie Klastra Naukowo-Technologicznego „Dolnośląski Klaster Cyberbezpieczeństwa”, autor ponad 100 publikacji naukowych. Członek komitetów programowych, współorganizator oraz prelegent na wielu konferencjach międzynarodowych.

Więcej: http://ksi.ue.wroc.pl/index.php/artur-rot/

Dr hab. inż. Marcin Hernes
prof. UEW we Wrocławiu

Dr hab. inż. Marcin Hernes, prof. UEW specjalizuje się  w informatyce ekonomicznej,  jego zainteresowania dotyczą  sztucznej inteligencji, w tym technologii kognitywnych i uczenia  maszynowego we wspomaganiu procesów biznesowych, systemów wieloagentowych oraz systemów zarządzania wiedzą. Autor ponad 150 publikacji  naukowych; kierownik Katedry Zarządzania  Procesami, dyrektor Centrum  Inteligentnych Systemów  Zarządzania, członek IEEE, Polskiego  Stowarzyszenia Sztucznej  Inteligencji oraz naukowego  Towarzystwa Informatyki  Ekonomicznej, współorganizator wielu  konferencji międzynarodowych;  realizował liczne projekty  naukowe oraz wdrożeniowe  dla przedsiębiorstw.

dr hab.  Barbara Mróz-Gorgoń
prof. UEW we Wrocławiu

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalistka w zakresie brandingu, designu usług i nowych trendów w marketingu. Od 2006 roku – pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autorka, redaktor naukowy i recenzent licznych publikacji naukowych o zasięgu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym z zakresu zarządzania i marketingu. Uczestnik ponad pięćdziesięciu naukowych konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych oraz wielu staży naukowych, w takich krajach, jak: Wielka Brytania, Niemcy, Portugalia, Włochy, Tajlandia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Autorka monografii wydanej w 2019 roku przez Wydawnictwo Naukowe PWN pt.: „Rebranding. Strategiczna zmiana dla organizacji”. Od 2008 roku jest również praktykiem biznesu, a od 2019 roku współtworzy markę PayEye, jako dyrektor marketingu.

Piotr Muca
dyrektor ds. innowacji Credit Agricole Bank Polska

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Specjalista w zakresie zarządzania projektami – realizował projekty w branży telekomunikacyjnej, energetycznej i w bankowości. Obecnie odpowiada za obszar Innowacji w Credit Agricole Bank Polska S.A. z którym jest związany od 2006 roku.

Przemysław Gałecki
Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia

Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów Master of Business Administration. Wcześniej dziennikarz radiowy i telewizyjny, producent „Faktów” TVN. Medalista mistrzostw świata, Europy i Polski, członek kadry olimpijskiej w pięcioboju nowoczesnym.

dr Michał Kisiel
analityk portalu Bankier.pl, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów. Starszy wykładowca w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Analityk w portalu Bankier.pl. Autor m.in. książki „Internet a konkurencyjność banków w Polsce” (Wyd. Cedewu, Warszawa 2005) oraz współautor książki „Innowacyjne usługi banku” (Wyd. PWN, Warszawa 2007) i „Finanse osobiste. Zachowania, produkty, strategie” (Wyd. PWN, Warszawa 2012), „Niekartowe systemy płatności bezgotówkowych w Polsce” (NBP, 2014). Specjalizuje się w problemach rozwoju bankowości detalicznej, zarządzania finansami w gospodarstwie domowym, bankowości elektronicznej, systemach płatności i innowacjach finansowych w internecie.

Dr inż. Mateusz Trokielewicz
Politechnika Warszawska

Doktor nauk technicznych, ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie
identyfikacji biometrycznej z wykorzystaniem wzoru tęczówki. Adiunkt w Instytucie
Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Autor i współautor
kilkudziesięciu publikacji o zasięgu międzynarodowym z obszaru biometrii i
bezpieczeństwa biometrii oraz referatów na najważniejszych międzynarodowych
branżowych konferencjach naukowych.

dr inż. Wojciech Wodo
Politechnika Wrocławska

Wojciech Wodo jest adiunktem naukowo-dydaktycznym w Politechnice Wrocławskiej – Katedrze Podstaw Informatyki (od 2015). Pan Wodo uzyskał tytuł  doktora w naukach technicznych w dyscyplinie informatyka w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w Warszawie (2019). W kręgu jego zainteresowań naukowych leżą zagadnienia bezpieczeństwa komputerowego, ze szczególnym naciskiem na biometrię, tożsamość elektroniczną oraz cyberbezpieczeństwo bankowości cyfrowej. Polami zainteresowań Pana Wodo są również zarządzenie innowacją, przedsiębiorczość, partnerstwa publiczno-prywatne i wysokie technologie. Wojciech Wodo jest absolwentem specjalnego programu MNiSW Top 500 Innovators (2012) w Szkole Biznesu Haas na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie kontynuował swoje badania w obszarze przedsiębiorczości i innowacji jako wizytujący naukowiec w 2015 roku. Dr Wodo prowadzi własną firmę konsultingową 360 Degrees, w ramach której pomaga przedsiębiorcom sektora MŚP w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na projekty B+R i udziela doradztwa w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Patryk Brzostowski
Ekspert ds. Produktu w Mercedes-Benz Grupa Wróbel

Pracujący na stanowisku Eksperta ds. Produktu w Mercedes-Benz Grupa Wróbel od stycznia 2020 roku. Z marką Mercedes związany od początku 2017. Zainteresowanie motoryzacją towarzyszy mu  „od zawsze”. Dodatkowo zgłębia obszary technologii oraz ich zastosowania w motoryzacji oraz życiu codziennym.

Marcin Guzdek
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Brave Seed Fund

Pasjonat finansów, rynków kapitałowych oraz rynku VC. Od grudnia 2019 roku obejmował stanowisko jako analityk finansowy firmy doradczej ARM Investment, w której zajmuje się wyceną przedsiębiorstw oraz usługami wspierającymi przedsiębiorstwa. Ponadto dokonuje analiz projektów inwestycyjnych dla funduszu Venture Capital: Brave Seed Fund. Od czerwca 2021 Project Manager w Brave Seed Fund oraz ARM Investment. Współautor raportu „Nowe otwarcie w edukacji o cyberbezpieczeństwie 2020-2021” w Polsce, który został zrealizowany we współpracy z Fundacją The Bridge, a następnie poparty m.in. członka zarządu ONZ ds. cyberbezpieczeństwa – Jürga Laubera. Obecnie w ramach realizacji projektu Regional Cyber Labs we współpracy z Fundacją The Bridge odpowiada za szerzenie wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa w woj. dolnośląskim poprzez organizację wydarzeń.

Joanna Barszczyńska
studentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Studentka I roku studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym – kierunek Zarządzanie, a także członkini koła naukowego Promotion. Ukończone studia I stopnia z Zarządzania o specjalności Komunikacja Marketingowa na Uniwersytecie Ekonomicznym. Studentka III roku studiów licencjackich na Uniwersytecie Wrocławskim – kierunek Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.

Artur Ciachowski
student Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Humanista na inżynierce. Fotograf z pasji i zawodu, a do tego totalnie ciekawy świata gość. Student trzeciego roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, absolwent Dziennikarstwa Uwr i Prezes koła naukowego „Promotion”. W skrócie człowiek-orkiestra.

Alexandra Kościuszko
Wiceprezydent ds. finansów AIESEC PWr

Pochodzi z Trójmiasta. Absolwentka wrocławskiej Niderlandystyki, finansistka w organizacji studenckiej AIESEC PWr.  Przyszła Prezydent Komitetu Lokalnego AIESEC PWr. W AIESEC udziela się aktywnie od lutego 2020 roku. W szczególności interesuje się kulturą, sztuką i ochroną środowiska; podobają jej się innowacyjne rozwiązania. Prywatnie weganka.

Konrad Szafrański
Prezydent AIESEC PWr

Człowiek ciekawy świata, ludzi i wszystkiego pomiędzy. Obecnie rozpoczynający swoją przygodę z Uniwersytetem Ekonomicznym na kierunku Finanse i Rachunkowość. Od 3 lat związany z organizacją „AIESEC”, a od ponad pół roku przewodniczący jej oddziału przy Politechnice Wrocławskiej.

Paweł Mularczyk
absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej

Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz kierunku Informatyka na Politechnice Wrocławskiej. Na co dzień wraz ze wspólnikiem prowadzi Software House Softroids sp. z o.o., który specjalizuje się w tworzeniu aplikacji mobilnych. Interesuje się zarządzaniem projektami, szeroko pojętą technologią cyfrową oraz motoryzacją (w szczególności niemiecką).

Damian Rybak
student Politechniki Wrocławskiej

Student 7 semestru Cyberbezpieczeństwa na Politechnice Wrocławskiej, członek koła naukowego White Hats. Człowiek o wielu zainteresowaniach, do obszarów związanych z IT można zaliczyć: bezpieczeństwo systemów i sieci, aplikacje webowe, bezpieczeństwo i wykorzystanie tożsamości elektronicznej. Sympatyk rozwiązań wykorzystujących biometrię.

Bouchra Derrough
studentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Urodziła się w Algierii, a wychowała w Abu Dhabi.
Ukończyła amerykańskie liceum, a obecnie jest studentką piątego roku medycyny na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Mówi po arabsku, francusku, angielsku, w stopniu podstawowym po turecku i polsku. W przyszłości chce zostać onkologiem dziecięcym.

Sandra Woszek
absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Specjalista ds. procesu wsparcia audytu w PwC Service Delivery Center
Tegoroczna absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Aktualnie angażuje się w działalność ogólnopolskiej sieci wojewódzkich CyberLabów w Polsce, odpowiedzialnych za interdyscyplinarną edukację na temat cyberświata. Ponadto zaczęła właśnie swoją karierę zawodową w dziale wsparcia audytu w PwC Service Delivery Center.

Mateusz Jachniak
Absolwent Politechniki Wrocławskiej

Tegoroczny absolwent studiów magisterskich na kierunku Informatyki Algorytmicznej o specjalizacji CyberSecurity na Politechnice Wrocławskiej. Z zawodu Inżynier Oprogramowania z 3-letnim doświadczeniem w CodeLab, a prywatnie miłośnik nowoczesnej kryptografii i cyberbezpieczeństwa. Koordynator prac nad raportem „Nowe otwarcie w edukacji o cyberbezpieczeństwie 2020-2021”, który dotyczył nauczania w obszarach cyberbezpieczeństwa na uczelniach wyższych w Polsce. Obecnie członek Dolnośląskiego CyberLab, który wraz ze współpracą z Fundacją The Bridge zajmuje się szerzeniem wiedzy na temat zachowania ostrożności w sieci.

Dołącz do wydarzenia
0
dni
0
godzin
0
minut
0
sekund
Harmonogram wydarzenia
10:00 - 10:40
Inauguracja powstawania Stowarzyszenia Global Biometrics Council
10:40 - 11:25
Panel I. Trendy przyszłości – biometria, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja

Prowadzący:
Przemysław Gałecki, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia

Prelegenci:
– Krystian Kulczycki, Prezes PayEye spółka z o.o
– Jan Szajda, Prezes IDENTT
– Piotr Muca, dyrektor ds. innowacji Credit Agricole Bank Polska
– Patryk Brzostowski, Ekspert ds. Produktu w Mercedes-Benz Grupa Wróbel
– dr inż. Wojciech Wodo, Politechnika Wrocławska

11:25 - 12:10
Panel II. Biometria - jej wykorzystanie rynkowe i trendy konsumenckie

Prowadzący:
dr Michał Kisiel, analityk portalu Bankier.pl, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prelegenci:
– dr sztuki Adam Porębski, Prodziekan Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, kompozytor
– dr Artur Rot, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
– dr inż. Mateusz Trokielewicz, Politechnika Warszawska
– dr hab. inż. Marcin Hernes prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
– dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

12:10 - 13:00
Panel III. Rozwój technologii czy komunikacja – co szybciej wpłynie na postawy konsumentów

Prowadzący:
Maciej Potocki, Prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego

Prelegenci:
– Konrad Szafrański, Prezydent AIESEC PWr
– Alexandra Kościuszko, Wiceprezydent ds. finansów AIESEC PWr
– Paweł Mularczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
– Artur Ciachowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
– Joanna Barszczyńska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
– Damian Rybak, Politechnika Wrocławska
– Sandra Woszek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
– Bouchra Derrough, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
– Marcin Guzdek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
– Mateusz Jachniak, Politechnika Wrocławska

13:00 - 14:00
Przerwa kawowa i networking
Partroni i Partnerzy wydarzenia
Dołącz do wydarzenia
Wypełnij formularz rejestracyjny i weź udział w obchodach Światowych Dni Biometrii
Darmowy udział w konferencji
Specjaliści z branży biometrii
Panele dyskusyjne
Chcę zostać uczestnikiem
Chcę zostać prelegentem

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez PayEye sp. z o.o. (ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław, KRS 0000773560, NIP 8943138845) i otrzymywanie informacji oraz treści o charakterze marketingowym i handlowym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w szczególności telefonu oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.).
  Rozwiń
  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez PayEye sp. z o.o. (ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław, KRS 0000773560, NIP 8943138845) i otrzymywanie informacji oraz treści o charakterze marketingowym i handlowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. SMS i poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
  Rozwiń

   Wyrażam zgodę na przesyłanie przez PayEye sp. z o.o. (ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław, KRS 0000773560, NIP 8943138845) i otrzymywanie informacji oraz treści o charakterze marketingowym i handlowym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w szczególności telefonu oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.).
   Rozwiń
   Wyrażam zgodę na przesyłanie przez PayEye sp. z o.o. (ul. Zwycięska 43, 53-033 Wrocław, KRS 0000773560, NIP 8943138845) i otrzymywanie informacji oraz treści o charakterze marketingowym i handlowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. SMS i poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
   Rozwiń

   Ta strona używa ciasteczek w celach statystycznych i analitycznych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.